• Rzecznik prasowy

  Z dniem 10 marca 2016 r. mec. Sylwia Hajnrych została powołana do pełnienia funkcji rzecznika prasowego Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Pani S. Hajnrych jest radcą Prokuratorii Generalnej od 15 czerwca 2009 roku. Obowiązki rzecznika prasowego będzie łączyła z dotychczasową działalnością.

  Czytajczytaj więcejo:
 • Powołanie Wiceprezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

  Minister Skarbu Państwa Dawid Jackiewicz z dniem 8 marca 2016 r. powołał Artura Woźnickiego na stanowisko Wiceprezesa Prokuratorii Generalnej. Pan A. Woźnicki jest starszym radcą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, radcą prawnym. Jest współtwórcą Prokuratorii Generalnej w jej obecnym kształcie. Zatrudniony w Prokuratorii Generalnej od pierwszego dnia funkcjonowania Głównego Urzędu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. 

  Czytajczytaj więcejo:
 • Powołanie Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

  Prezes Rady Ministrów Beata Szydło z dniem 29 stycznia 2016 r. powołała prof. UW dr hab. Leszka Boska na stanowisko Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Pan L. Bosek jest profesorem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Cywilnego oraz radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

  Czytajczytaj więcejo:
 • Zasady obowiązkowego zastępstwa procesowego Skarbu Państwa w związku z nowelą ustawy o Prokuratorii Generalnej

  W związku z wejściem w życie w dniu 19.11.2015 r. nowelizacji ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa informujemy, że nie uległy zmianie zasady obowiązkowego zastępstwa procesowego Skarbu Państwa wykonywanego przez PGSP, tzn. zgodnie z art. 8 ust 1 zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przez Prokuratorię Generalną jest obowiązkowe do zakończenia sprawy, w sprawach rozpoznawanych w pierwszej instancji przez sąd okręgowy.

  Czytajczytaj więcejo: