Link do Elektronicznej Skrzynki Podawczej: Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

W celu umożliwienia obywatelom szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP na której mają być umieszczone Elektroniczne Skrzynki Podawcze instytucji publicznych.

Z platformy ePUAP korzystać może każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu oraz konto użytkownika na platformie ePUAP. Konto takie jest bezpłatne.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie ePUAP.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Dokumenty elektroniczne muszą być zaopatrzone podpisem cyfrowym. Akceptowane formy załączników to:

  • DOC, RTF
  • XLS
  • CSV, TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF

Łączna wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB. Dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie, będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.