Utracone legitymacje służbowe radców.

 1. Numer legitymacji: 0000031, POŁOŻYŃSKA-OLSZEWSKA Paulina, radca, data wydania: 01-04-2006
 2. Numer legitymacji: 0000050, BRZEZIŃSKA Magdalena, radca, data wydania: 15-03-2009
 3. Numer legitymacji: 0000059, PRZEGALIŃSKA Agnieszka, radca, data wydania: 15-03-2009
 4. Numer legitymacji: 0000027, BOSEK Leszek, radca, data wydania: 15-03-2009
 5. Numer legitymacji: 0000105, CIUBAK Dorota, starszy radca, data wydania: 15-12-2009
 6. Numer legitymacji: 0000140, SZAFRANEK Bartosz, radca, data wydania: 04-05-2011
 7. Numer legitymacji: 0000112, KURACH Agnieszka, starszy radca, data wydania: 15-12-2009
 8. Numer legitymacji: 0000115, PIOTRAK Jarosław, starszy radca, data wydania: 15-12-2009
 9. Numer legitymacji: 0000137, CIĄGŁO Grzegorz, radca, data wydania: 18-04-2011
 10. Numer legitymacji: 0000173, SULEJ Arkadiusz, starszy radca, data wydania: 16-01-2012
 11. Numer legitymacji: 0000235, CHAŃKO Piotr, starszy radca, data wydania: 01-01-2015
 12. Numer legitymacji: 0000195, KAŁDUŃSKI Marcin, radca, data wydania: 18-06-2018
 13. Numer legitymacji: 0000075, SOLOCH Bartosz, referendarz, data wydania: 01-03-2017
 14. Numer legitymacji: 0000033, PIOTRAK Jarosław, radca, data wydania: 01-02-2017
 15. Numer legitymacji: 0000120, LANDOWSKI Maciej, radca, data wydania: 01-04-2017