Warszawa, dn.19.03.2018 r.

Na podstawie art. 41 ust. 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2261) ogłasza się wynik naboru:


Nazwa i adres Urzędu:
Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Hoża 76/78, 00-682 Warszawa

Stanowisko, na które prowadzono nabór:

Wiceprezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Wynik naboru:

W wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru przeprowadzonego przez Zespół ds. naboru nie wyłoniono kandydata.