Od 1 maja 2021 r. strona internetowa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się pod adresem https://www.gov.pl/web/prokuratoria