Kadra Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej składa się z Prezesa, wiceprezesa, radców, referendarzy, asystentów radców oraz innych pracowników. Prezes Prokuratorii Generalnej prowadzi w systemie teleinformatycznym wykaz radców, który zawiera imię i nazwisko radcy, datę jego zatrudnienia na podstawie mianowania albo umowy o pracę, a także informacje o zawieszeniu w czynnościach służbowych lub zawieszeniu stosunku pracy.