• Wewnątrzunijne umowy BIT niezgodne z prawem Unii Europejskiej

  Wyrokiem z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie C-284/16 Achmea Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Wielka Izba) orzekł, że:

   

  Artykuły 267 i 344 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie postanowieniu umowy międzynarodowej zawartej między państwami członkowskimi, tego rodzaju jak art. 8 umowy o wspieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji pomiędzy Królestwem Niderlandów a Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną, wedle którego inwestor z jednego z tych państw członkowskich może, w przypadku sporu dotyczącego inwestycji w drugim państwie członkowskim, wszcząć postępowanie przeciwko temu drugiemu państwu członkowskiemu przed sądem polubownym, którego kompetencję państwo to zobowiązało się uznać.

  Czytajczytaj więcejo:
 • Spory sądowe dotyczące budowy autostrady A1 zakończone ugodą

  15 grudnia 2017 r. Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wspierany przez Prokuratorię Generalną zawarł ugodę sądową z Wykonawcami umów na budowę 4 odcinków autostrady A1.

  Czytajczytaj więcejo:
 • Komunikat w sprawie publikacji w tygodniku „NIE” artykułu „MISIEWICZOWA”

  Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa z rozczarowaniem przyjęła artykuł pana Mateusza Cieślaka pt.: „Misiewiczowa”, opublikowany w 51 numerze tygodnika „NIE”. Praca dziennikarza to nie tylko zawód, ale i misja. Powinna cechować się rzetelnością, bezstronnością, obiektywizmem i uczciwością. Z przykrością należy stwierdzić, że zabrakło tego w artykule pana Cieślaka, dotyczącym pracy Prokuratorii Generalnej.

  Czytajczytaj więcejo: