Koszty zastępstwa zasądzone lub przyznane osobie zastępowanej, w sprawie, w której zastępstwo wykonywała Prokuratoria Generalna RP, uzyskane od strony przeciwnej należy wpłacić przelewem bankowym na prowadzony przez Narodowy Bank Polski - Oddział Okręgowy w Warszawie rachunek bankowy o numerze: 73 1010 1010 0013 5513 9120 0000

nazwa posiadacza rachunku: Urząd Prokuratorii Generalnej

Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Hoża 76/78, 00-682 Warszawa

W „tytule” polecenia przelewu należy wskazać numer sprawy lub/i sygnaturę sądową, dane dłużnika (nazwa, imię i nazwisko), np.:

tytuł przelewu „KR-022-1235456/17/XY,  IC 150/15, Jan Nowak”