W dniu 28 marca 2018 r. wręczone zostały wysokie odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla odnowienia Prokuratorii Generalnej. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera.

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali:

        1. Pan Andrzej Rościszewski

adwokat, w latach 1989-1995 dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, członek Trybunału Stanu, w  latach 1989 – 1991 Przewodniczący Składu Orzekającego Społecznej Komisji Pojednawczej zajmującej się przywracaniem praw pracowniczych osobom pozbawionym zatrudnienia za działalność związkową, samorządową, przekonania polityczne i religijne, znakomity żeglarz, kapitan żeglugi wielkiej, autor „Północnych rejsów”, współautor projektu ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, nad którym prace trwały od roku 1991.

         2. Pan Janusz Wojciechowski

polski prawnik i polityk, sędzia, członek Krajowej Rady Sądownictwa, sędzia Trybunału Stanu, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, poseł na Sejm dwóch kadencji, Wicemarszałek Sejmu, eurodeputowany czterech kadencji, audytor w Europejskim Trybunale Obrachunkowym, współautor projektu ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z 2003 r.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został:

         3. Pan Marcin Dziurda

radca prawny, doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu postępowania cywilnego, znaczną część życia zawodowego poświęcił ochronie interesu publicznego, pracując w Departamencie Zastępstwa Procesowego Ministerstwa Skarbu Państwa, a następnie w Biurze Prawnym w Urzędzie m. st. Warszawy, gdzie zajmował stanowisko Dyrektora; współuczestniczył w pracach legislacyjnych nad obecną ustawą o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, był pełnomocnikiem do spraw utworzenia Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, a następnie jej pierwszym Prezesem; autor publikacji dotyczących Skarbu Państwa i postępowania cywilnego.

Odznaczenia państwowe zostały również wręczone wieloletnim pracownikom Prokuratorii Generalnej za zasługi w działalności na rzecz ochrony dobra publicznego, a także za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczony został:

         4. Pan Marek Miller

Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali:

         5. Pan Krzysztof Buczyński
         6. Pan Paweł Dobroczek
         7. Pani Magdalena Kowalczyk
         8. Pan Adam Olszewski
         9. Pani Maria Twaróg

Medalem Złotym dla długoletnią służbę odznaczony został:

       10. Pan Czesław Luberadzki

Medalem Srebrnym dla długoletnią służbę odznaczeni zostali:

       11. Pani Małgorzata Izdebska
       12. Pani Joanna Jackowska – Majeranowska
       13. Pani Marta Kęcka – Iwan
       14. Pan Wojciech Murawski
       15. Pan Jarosław Piotrak
       16. Pani Paulina Położyńska – Olszewska

Medalem Brązowym dla długoletnią służbę odznaczeni zostali:

       17. Pan Adam Ablewicz
       18. Pani Dorota Ciubak – Pacek
       19. Pani Joanna Deptuch
       20. Pani Katarzyna Falkowska-Gołębiewska
       21. Pani Ewa Hanusiak
       22. Pan Piotr Kaczorkiewicz
       23. Pani Katarzyna Libiszewska
       24. Pani Anna Łabędzka
       25. Pani Katarzyna Próchnicka
       26. Pani Anna Ratyńska
       27. Pan Michel Ryba
       28. Pan Jarosław Tchórzewski
       29. Pani Lidia Wesołowska-Mmereole
       30. Pani Agnieszka Więcek

 Uroczystość odbyła się w Belwederze.