Funkcja Prokuratorii Generalnej jako instytucjonalnego pełnomocnika państwa wiąże się z koniecznością monitorowania tendencji w orzecznictwie sądów krajowych i międzynarodowych dotyczącym praw lub interesów Rzeczypospolitej. Wybrane orzeczenia są na bieżąco publikowane w tej zakładce.