27 stycznia 2021 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy między Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a Wyższą Szkołą Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Współpraca ma polegać m.in. na utworzeniu w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie zajęć fakultatywnych dotyczących zakresu działania Prokuratorii Generalnej, udziału w wybranych zajęciach dla studentów celem przedstawienia instytucji Prokuratorii Generalnej, organizację praktyk studenckich, a także, w miarę posiadanych możliwości finansowych, płatnych praktyk dla najlepszych studentów/absolwentów w Prokuratorii Generalnej.​