Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że termin zgłaszania prac w tegorocznej edycji konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego został przedłużony do 31 października 2020 r. oraz że w tegorocznej edycji mogą wziąć udział osoby, które uzyskały tytuł magistra pomiędzy 31 maja 2018 r. a 31 października 2020 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 15 lutego 2021 r.

Wszystkie pozostałe informacje dotyczące konkursu pozostają aktualne. Poniżej umieszczony jest link do ogłoszenia o tegorocznej edycji.

https://prokuratoria.gov.pl/iv-edycja-konkursu-o-nagrode-prezesa-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-za-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-prawa-sadowego,new,mg,21.html,158