Prokuratoria Generalna prowadzi działalność wydawniczą w zakresie ochrony praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej. W 2016 r. nakładem Wydawnictwa Sejmowego ukazała się monografia „Prokuratoria Generalna. 200 lat tradycji ochrony dobra publicznego” autorstwa Krzysztofa Buczyńskiego i Pawła Sosnowskiego (pracowników Prokuratorii) pod redakcją naukową profesora Leszka Boska, Prezesa Prokuratorii Generalnej.

Książka powstała na okoliczność uroczystych obchodów jubileuszu dwusetlecia powstania Prokuratorii Generalnej. Jej celem było udokumentowanie wkładu Prokuratorii Generalnej w umacnianie suwerennego bytu państwa polskiego, poczynając od czasów Królestwa Polskiego, przez Drugą Rzeczpospolitą aż do dnia dzisiejszego.

Książka do pobrania:

Prokuratoria Generalna 200 lat tradycji ochrony własności publicznej