Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w Urzędzie Prokuratorii Generalnej są zatrudniani referendarze. Referendarz wykonuje, pod nadzorem radcy czynności procesowe przed sądami powszechnymi i polubownymi i inne czynności związane z wykonywaniem zadań Prokuratorii Generalnej. Referendarz wykonuje polecenia przełożonych oraz radców, dotyczące treści czynności. W przypadku gdy w postępowaniu przed sądem ujawnią się nowe okoliczności, referendarz samodzielnie podejmuje decyzje związane z dalszym tokiem postępowania. Na stanowisku referendarza może być zatrudniona osoba, która przez co najmniej 2 lata wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej, stosowaniem lub tworzeniem prawa lub pracowała na stanowisku związanym bezpośrednio z działalnością orzeczniczą i pomocą w tym zakresie w pracy sędziów.

Referendarze:

  1. Matylda Barańska
  2. Kacper Chołody
  3. Konrad Czopek
  4. Agnieszka Dachowska-Marek
  5. Anna Gawrysiak
  6. Ewa Gładysz
  7. Paulina Gorajewska
  8. Magdalena Holiczko
  9. Sylwia Kantarska
  10. Bartłomiej Kobiela
  11. Piotr Kołomyjski
  12. Barbara Krzyżewska
  13. Monika Kubik
  14. Paweł Kulesza
  15. Tomasz Kwiatkowski
  16. Damian Noremberg
  17. dr Hanna Nowak
  18. Magdalena Paliszewska
  19. Jakub Paprocki
  20. Jonasz Pieckowski
  21. Maciej Ratajczak
  22. Magdalena Suchodolska
  23. Karolina Trywiańska
  24. Bartłomiej Walczak
  25. Jarosław Zasada
  26. Damian Zieliński
  27. Tomasz Zięć
  28. Mateusz Zygmunt