Skarb Państwa - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej Skarb Państwa - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej pl Copyright © Skarb Państwa - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej http://prokuratoria.gov.pl//jestes-na-archiwalnej-stronie-internetowej-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej,new,mg,21.html,177 JESTEŚ NA ARCHIWALNEJ STRONIE INTERNETOWEJ PROKURATORII GENERALNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Od 1 maja 2021 r. strona internetowa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się pod adresem https://www.gov.pl/web/prokuratoria 

2021-05-05 13:41:27
http://prokuratoria.gov.pl//porozumienie-o-wspolpracy-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-z-wyzsza-szkola-kryminologii-i-penitencjarystyki-w-warszawie,new,mg,21.html,175 Porozumienie o współpracy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z Wyższą Szkołą Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie 2021-03-09 09:48:31 http://prokuratoria.gov.pl//wyniki-iv-edycji-konkursu-o-nagrode-prezesa-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-za-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-prawa-sadowego-ku-pamieci-stanislawa-bukowieckiego,new,mg,21.html,176 Wyniki IV edycji konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego

11 lutego br. Kapituła IV edycji konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego wyłoniła...

2021-02-12 10:30:36
http://prokuratoria.gov.pl//w-dniu-31122020-r-urzad-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-bedzie-czynny-do-godziny-1500,new,mg,21.html,174 W dniu 31.12.2020 r. Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej będzie czynny do godziny 15.00

Pisma mogą być składane osobiście do godz. 14.00.

2020-12-30 12:29:44
http://prokuratoria.gov.pl//mediacja-w-sadzie-polubownym-przy-prokuratorii-generalnej-polubowne-zakonczenie-sporu-miedzy-nowe-jaworzno-grupa-tauron-sp-z-oo-a-rafako-sa-oraz-mostostal-warszawa-sa,new,mg,21.html,173 Mediacja w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej - polubowne zakończenie sporu między Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. a Rafako S.A. oraz Mostostal Warszawa S.A. 2020-11-16 15:24:06 http://prokuratoria.gov.pl//sad-najwyzszy-podzielil-stanowisko-prokuratorii-generalnej-w-sprawie-biegu-terminu-przedawnienia-w-przypadku-umownej-zmiany-terminu-wymagalnosci-roszczenia-juz-po-tym-jak-roszczenie-stalo-sie-wymagalne,new,mg,123.html,172 Sąd Najwyższy podzielił stanowisko Prokuratorii Generalnej w sprawie biegu terminu przedawnienia, w przypadku umownej zmiany terminu wymagalności roszczenia, już po tym jak roszczenie stało się wymagalne 2020-11-05 16:54:52 http://prokuratoria.gov.pl//przedluzenie-terminu-na-zglaszanie-prac-w-iv-edycji-konkursu-o-nagrode-prezesa-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-za-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-prawa-sadowego-do-31-pazdziernika,new,mg,21.html,170 Przedłużenie terminu na zgłaszanie prac w IV edycji Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego – do 31 października 2020-11-02 15:20:45 http://prokuratoria.gov.pl//zgodnosc-z-prawem-decyzji-organu-administracji-publicznej-nie-moze-byc-oceniana-przez-pryzmat-rozporzadzenia-wykonawczego-komisji-ktore-nie-obowiazywalo-w-dacie-wydania-tej-decyzji,new,mg,123.html,171 Zgodność z prawem decyzji organu administracji publicznej nie może być oceniana przez pryzmat rozporządzenia wykonawczego Komisji, które nie obowiązywało w dacie wydania tej decyzji. 2020-10-20 15:53:34 http://prokuratoria.gov.pl//zawieszenie-praktyk-studenckich-i-absolwenckich-do-odwolania,new,mg,21.html,169 Zawieszenie praktyk studenckich i absolwenckich do odwołania:

Od 12 października br. do odwołania zawieszono możliwość odbywania praktyk studenckich i absolwenckich w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej..

2020-10-12 12:22:48
http://prokuratoria.gov.pl//korzystne-dla-stron-zakonczenie-sporu-wskutek-mediacji-przeprowadzonej-w-sadzie-polubownym-przy-prokuratorii-generalnej,new,mg,21.html,168 Korzystne dla stron zakończenie sporu wskutek mediacji przeprowadzonej w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej

Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej po raz kolejny okazał się dla stron lepszym rozwiązaniem niż długotrwały i kosztowny spór sądowy.

2020-09-15 08:31:43
http://prokuratoria.gov.pl//wygasniecie-roszczen-wierzycieli-na-podstawie-art-9-ust-2c-ustawy-przepisy-wprowadzajace-ustawe-o-krajowym-rejestrze-sadowym-pociaga-za-soba-wygasniecie-hipotek-zabezpieczajacych-ich-wierzytelnosci,new,mg,123.html,167 Wygaśnięcie roszczeń wierzycieli na podstawie art. 9 ust. 2c ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym pociąga za sobą wygaśnięcie hipotek zabezpieczających ich wierzytelności 2020-08-21 16:44:06 http://prokuratoria.gov.pl//zgodny-ze-stanowiskiem-prokuratorii-generalnej-poglad-sadu-najwyzszego-w-przedmiocie-roszczen-odsetkowych,new,mg,123.html,166 Zgodny ze stanowiskiem Prokuratorii Generalnej pogląd Sądu Najwyższego w przedmiocie roszczeń odsetkowych 2020-07-31 23:03:14 http://prokuratoria.gov.pl//art-100-zdanie-drugie-kpc-nie-moze-byc-ustawowo-doprecyzowane-ani-wyjasniane-gdyz-nie-mozna-przewidziec-wszystkich-sytuacji-w-ktorych-zastosowanie-okreslonych-zasad-lub-wyjatkow-moze-byc-a-priori-trafne-w-okreslonym-wypadku,new,mg,123.html,165 Art. 100 zdanie drugie k.p.c. nie może być ustawowo doprecyzowane ani wyjaśniane, gdyż nie można przewidzieć wszystkich sytuacji, w których zastosowanie określonych zasad lub wyjątków może być a priori trafne w określonym wypadku. 2020-07-22 15:26:57 http://prokuratoria.gov.pl//artykul-483-par-1-kc-nie-wylacza-dopuszczalnosci-zastrzezenia-kary-umownej-z-tytulu-braku-zaplaty-lub-nieterminowej-zaplaty-wynagrodzenia-naleznego-podwykonawcom-lub-dalszym-podwykonawcom,new,mg,123.html,162 Artykuł 483 par 1 k.c. nie wyłącza dopuszczalności zastrzeżenia kary umownej z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom... 2020-07-14 08:50:26 http://prokuratoria.gov.pl//przelomowa-uchwala-sadu-najwyzszego-w-sprawach-tzw-dekretu-warszawskiego,new,mg,21.html,164 Przełomowa uchwała Sądu Najwyższego w sprawach tzw. dekretu warszawskiego

Sąd Najwyższy 30 czerwca 2020 r. w sprawie III CZP 71/19, po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego do rozstrzygnięcia przez Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem z 18 lipca 2019 r., V ACa 502/18 podjął bardzo istotną dla Skarbu Państwa uchwałę

2020-07-09 12:35:46
http://prokuratoria.gov.pl//kwalifikowanie-ugody-dotyczacej-wysokosci-kar-umownych-jako-niedopuszczalnej-w-swietle-art-144-pzp-zmiany-postanowien-umowy,new,mg,123.html,163 Kwalifikowanie ugody dotyczącej wysokości kar umownych jako niedopuszczalnej w świetle art. 144 p.z.p. zmiany postanowień umowy 2020-07-08 12:30:30 http://prokuratoria.gov.pl//uchwala-sadu-najwyzszego-zgodna-ze-stanowiskiem-prokuratorii-generalnej,new,mg,21.html,161 Uchwała Sądu Najwyższego zgodna ze stanowiskiem Prokuratorii Generalnej

Sąd Najwyższy w uchwale z 30 czerwca 2020 r. wyraził pogląd, zgodnie z którym art. 483 § 1 k.c. nie stoi na przeszkodzie dla zastrzeżenia kary umownej z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom...

2020-07-03 14:09:43
http://prokuratoria.gov.pl//oferta-pracy,new,mg,21.html,160 Oferta pracy

Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy na stanowisku Radca w Departamencie Prawa Międzynarodowego i Europejskiego...

2020-06-18 13:19:02
http://prokuratoria.gov.pl//konkurs-mistrzowie-mediacji-rozstrzygniety,new,mg,21.html,159 Konkurs „Mistrzowie Mediacji” rozstrzygnięty

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej była tegorocznym Patronem Głównym VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Mistrzowie Mediacji”, organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland...

2020-06-16 14:22:28
http://prokuratoria.gov.pl//iv-edycja-konkursu-o-nagrode-prezesa-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-za-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-prawa-sadowego,new,mg,21.html,158 IV Edycja Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego

Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza IV Edycję Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską  z zakresu prawa sądowego.

2020-05-25 15:58:55