W dniu 9 marca 2018 r. Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 8 czerwca 2016 r. wydany w sprawie odszkodowania za nieruchomość dekretową położoną w Warszawie przy ul. Joteyki 13.