Skargi i wnioski w sprawie działania Prokuratorii Generalnej lub pracowników Urzędu Prokuratorii Generalnej – zgodnie z przepisem art. 229 pkt 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – należy kierować do Prezesa Rady Ministrów, który na podstawie ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje nadzór nad Prokuratorią Generalną.

Skargę lub wniosek można przekazać lub przesłać listownie na adres:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

00-583 Warszawa

Al. Ujazdowskie 1/3

tel. +48 222 500 115