Prokuratoria Generalna może organizować konferencje naukowe, a także przeprowadzać szkolenia wewnętrzne oraz szkolenia na rzecz podmiotów reprezentujących Skarb Państwa i osób zastępowanych.

Informacje o przeprowadzanych szkoleniach będą udostępniane w niniejszej rubryce.