11 lutego br. Kapituła IV edycji konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego wyłoniła na posiedzeniu laureatów i wyróżnionych.

Zwyciężczynią otrzymującą pierwszą nagrodę (4 000 zł) została Pani Hanna Groborz, autorka pracy pt. „Więź rodzinna a cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych”. Drugą nagrodę (3 000 zł) Kapituła przyznała Pani Agnieszce Kani za jej pracę pt. „Realizacja inwestycji drogowych a planowanie i zagospodarowanie przestrzeni”. Trzecią nagrodę (2 000 zł) otrzymała Pani Anita Bazylewicz-Ogórek jako autorka pracy pt. „Dziedziczenie treści cyfrowych”.

Ponadto, Kapituła wyróżniła prace dwojga innych uczestników konkursu: Pana Pawła Milewskiego („Uczestnicy postępowania o zniesienie współwłasności”) oraz Pani Weroniki Wojturskiej („Zastosowanie outsorcingu w technologii cloud computing w świetle krajowego rynku ubezpieczeń”).

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym, a także ich promotorom!